Chất ô nhiễm và chất lượng không khí

Chất gây ô nhiễm không khí là những chất có ảnh hưởng xấu đến môi trường bằng cách can thiệp vào khí hậu, sinh lý của thực vật, loài động vật, toàn bộ hệ sinh thái, cũng như tài sản của con người dưới dạng cây nông nghiệp hoặc công trình nhân tạo. Khí hậu được liệt kê ở đầu danh sách để phản ánh thực tế là biến đổi khí hậu toàn cầu đã được công nhận là một trong những thách thức môi trường quan trọng nhất mà nhân loại phải đối mặt trong thế kỷ XXI. Trong bối cảnh này, chất gây ô nhiễm không khí, đặc biệt là carbon dioxide nên được thêm vào danh sách các chất ô nhiễm “cổ điển”, cùng với các hợp chất như oxit nitơ hoặc lưu huỳnh. Mặt khác, nghiên cứu khí hậu đã liên kết một số hợp chất nhất định từ lâu đã được công nhận là chất gây ô nhiễm không khí (ví dụ như carbon đen) với sự nóng lên của khí hậu, do đó cung cấp thêm một lý do để kiểm soát chúng.

Có rất nhiều chất khác nhau được liệt kê là chất gây ô nhiễm môi trường

Các chất gây ô nhiễm không khí có thể bắt nguồn từ các nguồn tự nhiên hoặc do con người (nhân tạo) hoặc cả hai. Ví dụ về các nguồn ô nhiễm tự nhiên bao gồm phun trào núi lửa hoặc xói mòn do gió. Khí thải từ động cơ đốt trong là một nguồn gây ô nhiễm do con người gây ra. Một số nguồn ô nhiễm, chẳng hạn như cháy rừng, có thể liên quan đến cả các hiện tượng tự nhiên và hoạt động của con người.

Các phản ứng trong khí quyển có thể biến đổi các chất ô nhiễm sơ cấp thành các dạng hóa học khác nhau. Những phản ứng này có thể tạo ra cả hợp chất vô hại và chất ô nhiễm không khí thứ cấp có thể gây hại hơn tiền chất của chúng.

Các chất gây ô nhiễm không khí quan trọng nhất trên thế giới, nguồn gốc của chúng và các tác động môi trường đã biết hoặc nghi ngờ được liệt kê trong Bảng dưới đây

Các chất gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng của chúng
Chất ô nhiễm Nguồn tự nhiên Nguồn nhân sinh Hiệu ứng môi trường
Ôxít nitơ (NO + NO 2 ) Sét, vi khuẩn đất Đốt cháy nhiên liệu ở nhiệt độ cao — xe có động cơ, công nghiệp và tiện ích Các chất ô nhiễm chính tạo ra sương mù quang hóa, mưa axit và các hạt nitrat. Sự phá hủy ôzôn ở tầng bình lưu. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Hạt Cháy rừng, xói mòn do gió, núi lửa phun Đốt nhiên liệu sinh học như gỗ và nhiên liệu hóa thạch như than đá hoặc dầu diesel Giảm khả năng hiển thị trong khí quyển. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Các hạt carbon đen góp phần vào sự nóng lên toàn cầu.
Lưu huỳnh đioxit Núi lửa phun trào và phân rã Đốt than, luyện quặng, nhà máy lọc dầu, động cơ diesel đốt nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao Mưa axit. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Khí quyển Sét, phản ứng quang hóa trong tầng đối lưu Chất ô nhiễm thứ cấp được tạo ra trong sương mù quang hóa Thiệt hại đối với cây cối, hoa màu và các sản phẩm nhân tạo. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Cacbon monoxit Đáng chú ý Quá trình đốt cháy phong phú & theo phương pháp phân tích, chủ yếu từ các phương tiện có động cơ Tác động đến sức khỏe con người
Cạc-bon đi-ô-xít Hô hấp của động vật, sự phân hủy, thải ra khỏi đại dương Nhiên liệu hóa thạch và đốt gỗ Khí nhà kính phổ biến nhất
Hydrocacbon không metan (VOC) Quy trình sinh học Đốt cháy không hoàn toàn, sử dụng dung môi Các chất ô nhiễm chính tạo ra sương mù quang hóa
Mêtan Phân rã yếm khí, động vật nhai lại, giếng dầu Rò rỉ và đốt cháy khí tự nhiên Khí gây hiệu ứng nhà kính
Chlorofluorocarbons (CFC) Không có Dung môi, chất đẩy aerosol, chất làm lạnh Sự phá hủy ôzôn ở tầng bình lưu

Tại hầu hết các quốc gia và các tổ chức quốc tế đã và đang thực hiện các hành động để bảo vệ chất lượng không khí, để kiểm soát lượng khí thải do tác nhân gây ra khí hậu. Các tiêu chuẩn và hướng dẫn về chất lượng không khí xung quanh do cơ quan bảo vệ môi trường ban hành, là công cụ để đạt được mục tiêu chất lượng không khí. Vì dụ điển hình cho vấn đề này Tiêu chuẩn Chất lượng Không khí Xung quanh Quốc gia Hoa Kỳ (NAAQS) do Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) thông qua. NAAQS áp dụng cho cả sức khỏe con người (tiêu chuẩn chính) và phúc lợi công cộng (tiêu chuẩn phụ). Tiêu chuẩn cơ bản bảo vệ các thành viên nhạy cảm của cộng đồng con người khỏi các tác động xấu đến sức khỏe của các chất gây ô nhiễm không khí theo tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn thứ cấp bảo vệ phúc lợi công cộng khỏi bất kỳ tác động bất lợi nào đã biết hoặc đã biết trước liên quan đến sự hiện diện của chất ô nhiễm trong không khí xung quanh.

Theo Đạo luật Không khí Sạch của Hoa Kỳ năm 1990, các tiêu chuẩn NAAQS đặt ra giới hạn nồng độ môi trường xung quanh tối đa cho sáu tiêu chí gây ô nhiễm bao gồm:

  1. Ôzôn (O3)
  2. Carbon monoxide (CO)
  3. Nitơ đioxit (NO2)
  4. Chì (Pb)
  5. Vật chất dạng hạt dưới 10 µm (PM10)
  6. Ôxit lưu huỳnh (SOx)

Bài viết được lấy thông tin từ trang dieselnet.com. Với thực trạng ô nhiễm mà chúng ta đang phải đối mặt, việc áp dụng các thiết bị lọc- cải thiện chất lượng không khí là đặc biệt cần thiết. Máy khử mùi là một trong những công cụ làm sạch không khí hàng đầu hiện nay. Chúng được sử dụng công nghệ chính là ozone, kết hợp với UV, các tấm màng lọc để loại bỏ đồng thời mùi, bụi, khói cùng một số hóa chất gây hại cho môi trường. Trong tương lai, chúng ta tin vào các thiết bị tối ưu hơn để có một môi trường sống trong lành hơn.