Chiến lược các-bon cho ngành công nghiệp thực phẩm

“Chiến lược carbon” là một thuật ngữ đề cập đến một kế hoạch hành động có hệ thống để quản lý tiêu thụ carbon và phát thải liên quan đến các hoạt động sản xuất và phân phối thực phẩm. Động lực cho chiến lược quản lý carbon bắt nguồn từ một số động lực:

1.     Các vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu

2.     Yêu cầu của các bên liên quan và nhà đầu tư

3.     Người tiêu dùng có ý thức về môi trường và xã hội

4.     Các quy định và chính sách của chính phủ

5.     Hoàn lại vốn đầu tư

Cách giải thích và đồng ý với ba động lực đầu tiên rất khác nhau, nhưng hai động lực cuối cùng được chấp nhận rộng rãi. Nhu cầu quản lý carbon trong ngành công nghiệp thực phẩm không phải là lỗi mốt và hoàn toàn dựa trên việc thỏa mãn những động lực này.

Mục đích của bài viết này là giới thiệu cho người đọc các khái niệm chính về chiến lược carbon trong ngành công nghiệp thực phẩm và liệt kê một số bước chủ động để phát triển một kế hoạch quản lý carbon hiệu quả.

Ba thuật ngữ quan trọng là trung tâm của các vấn đề tiêu thụ carbon và phát thải đối với các nhà chế biến thực phẩm:

  • Khí nhà kính (GHG)
  • Khí thải carbon
  • Đánh giá vòng đời (LCA)

Khí nhà kính (GHG) hấp thụ bức xạ hồng ngoại trong khí quyển. Các KNK phổ biến trong các hoạt động chế biến thực phẩm được liệt kê trong Bảng 1. Phần lớn KNK phát ra từ các nhà máy chế biến thực phẩm là kết quả của việc sử dụng điện, khí tự nhiên, than đá, dầu diesel, xăng hoặc các nguồn năng lượng khác. Ví dụ, quá trình đốt cháy khí tự nhiên tạo ra khí cacbonic theo công thức hóa học sau:

  • CH 4  + 2O 2  => CO 2  + 2H 2 O + nhiệt

Bảng 1. Danh sách các khí nhà kính (GHG) thường gặp trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, được điều chỉnh theo đặc tính giữ nhiệt so với carbon dioxide

Điôxít cacbon (CO 2 ) 1
Mêtan (CH 1 ) 25
Oxit nitơ (N 2 O) 298
HCFC-22 1.180
CFC-11 4.750
CFC-12 10,900

Theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE, 2010), trong số lượng khí thải carbon liên quan đến năng lượng từ ngành công nghiệp thực phẩm, 40% là do sử dụng điện, 37% từ khí đốt tự nhiên và 17% từ than đá. Các nguồn KNK khác trong chế biến thực phẩm bao gồm phát thải từ các nhà máy xử lý nước thải, hệ thống làm lạnh, hoạt động ủ phân hữu cơ và sử dụng nước (vòi phun nước) trên đất liền.

Dấu chân carbon của một cơ sở sản xuất thực phẩm là thước đo lượng khí thải carbon dioxide tương đương liên quan đến các hoạt động đang diễn ra. Tính toán dấu chân có thể trên toàn nhà máy hoặc tập trung vào một dịch vụ hoặc sản phẩm cụ thể. Phát thải được phân loại thành ba loại: phạm vi 1, 2 và 3. Các loại được định nghĩa là (Viện Tài nguyên Thế giới, 2004):

  • Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp – các nguồn do nhà chế biến thực phẩm sở hữu hoặc kiểm soát (ví dụ: lò hơi, lò sưởi, bếp nấu, đội xe, xử lý nước thải). LƯU Ý: Các khí nhà kính không được đề cập trong Nghị định thư Kyoto (CFCs, NOx, v.v.) không được bao gồm trong phạm vi 1.
  • Phạm vi 2: Phát thải gián tiếp điện – những phát thải được tạo ra từ việc sử dụng điện mua.
  • Phạm vi 3: Các phát thải gián tiếp khác – những phát thải xảy ra do kết quả của các hoạt động chế biến thực phẩm nhưng từ các nguồn không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của nhà sản xuất (ví dụ: nguyên liệu, vận chuyển hàng hóa, sản xuất thiết bị, xử lý chất thải rắn, nhà thầu, nhân viên đi công tác). LƯU Ý: Phạm vi 3 là danh mục báo cáo tùy chọn.

Đánh giá vòng đời (LCA) là một phép tính các tác động tích lũy của một sản phẩm thực phẩm hoặc dịch vụ đối với phát thải KNK bao gồm thu mua các thành phần, sản xuất, sử dụng sản phẩm và xử lý chất thải. LCA được sử dụng để nghiên cứu tác động môi trường. Các thành phần chính của LCA là (Dantes, 2010): (1) tải trọng môi trường liên quan đến năng lượng, nguyên liệu thô, khí thải và chất thải; (2) tác động môi trường của tải trọng; và (3) đánh giá các phương án để giảm tác động.

Tầm quan trọng của Chiến lược Carbon

Với những động lực thúc đẩy quản lý carbon, tầm quan trọng của việc phát triển và thực hiện một chiến lược cơ bản là gấp ba lần:

1.     Tăng khả năng cạnh tranh

2.     Nâng cao danh tiếng

3.     Tuân thủ quy định

Cần có một kế hoạch hành động hoặc chiến lược có hệ thống để giải quyết vấn đề quản lý carbon trong môi trường chế biến thực phẩm ngày nay. Sự chú ý hạn chế hoặc coi thường việc quản lý các-bon cuối cùng có thể mang lại kết quả kinh doanh phá hoại, từ giảm doanh số bán hàng cho đến các hành động quản lý.

Các bước chủ động

Dưới đây liệt kê các gợi ý về các biện pháp chủ động để đưa chiến lược quản lý carbon vào hoạt động kinh doanh ngành thực phẩm. Ứng dụng phải bao gồm phương pháp tiếp cận Pareto trong suốt quá trình phát triển và thực hiện chiến lược để giúp xác định các cơ hội với lợi tức đầu tư lớn nhất. Các quy trình cải tiến liên tục trong toàn doanh nghiệp cũng nên bao gồm các mục tiêu quản lý carbon

1.     Kiểm kê lượng phát thải GHG để thiết lập dấu vết cơ sở

·         Cơ sở vật chất tổng thể

·         Sản phẩm riêng lẻ

2.     Xem xét lượng phát thải GHG trong chiến lược kinh doanh cốt lõi

·         Phát triển sản phẩm (sản phẩm carbon thấp hoặc không)

·         Quảng cáo và tiếp thị

·         Chi phí vốn

·         Lập kế hoạch

·         Phát triển và thiết kế sản phẩm

3.      Đánh giá các cơ hội nội bộ để giảm phát thải GHG

·         Cải thiện vốn

·         Thiết bị hiệu quả cao

·         Thu hồi nhiệt thải

·         Vật liệu cách nhiệt

·         Nguồn năng lượng thay thế

·         Cải tiến hậu cần

·         Giảm thiểu và tái chế bao bì

·         Phương pháp tiếp cận tinh gọn, sáu sigma

4.     Thiết lập việc giảm phát thải của bên thứ ba

·         Tìm nguồn cung ứng địa điểm

·         Đo lường và đánh giá nguồn

·         Phương thức vận chuyển

5.     Xác thực và xác minh kết quả

6.      Phổ biến kết quả

·         Các bên liên quan và nhà đầu tư

·         Người tiêu dùng

·         Cơ quan quản lý

Nguồn: extension.okstate.edu

0901.856.888