Video thử nghiệm công nghệ Ion âm khử khói thuốc lá

Công nghệ Ion / Ion Âm có khử được khói hoặc khói thuốc lá

Công nghệ Ion & ion âm xử lý khí thải & thanh lọc không khí là gì ? Công nghệ thanh lọc không khí sử dụng nguyên lý plasma sinh ra ion. Trên thực tế, Ion là hiện tượng một nguyên tử hay 1 phân tử trong không khí mất đi hoặc nhận thêm các