Nghiên cứu vật liệu thu giữ CO2 từ khói thải công nghiệp

Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA, nồng độ carbon dioxide trung bình trong khí quyển toàn cầu năm 2018 là 407,4 phần triệu, cao nhất trong 800.000 năm trở lại đây vì nhiên liệu hóa thạch được đốt để lấy năng lượng, xuất phát từ các nhà máy và các