Đánh giá nguy cơ sức khỏe hô hấp mãn tính liên quan đến việc hít phải bột mực in trong điều kiện làm việc thực tế: nghiên cứu thực hiện trên những người lao động có tuổi nghề hơn 10 năm (Phần 3)

Xem thêm:

Đánh giá nguy cơ sức khỏe hô hấp mãn tính liên quan đến việc hít phải bột mực in trong điều kiện làm việc thực tế: nghiên cứu thực hiện trên những người lao động có tuổi nghề hơn 10 năm (Phần 1)

Đánh giá nguy cơ sức khỏe hô hấp mãn tính liên quan đến việc hít phải bột mực in trong điều kiện làm việc thực tế: nghiên cứu thực hiện trên những người lao động có tuổi nghề hơn 10 năm (Phần 2)

Thảo luận

Máy photocopy và máy in laser sử dụng bột mực được sử dụng rộng rãi trong văn phòng và gia đình, nhưng bột mực để in và khí thải từ các máy này có thể trở thành chất gây ô nhiễm không khí. McGarry và cộng sự đã báo cáo tình trạng ô nhiễm không khí dạng hạt do sử dụng máy in laser trong một số môi trường văn phòng thực tế. Như một số báo cáo trường hợp đã cho thấy sự tồn tại của các rối loạn phổi mãn tính có thể liên quan đến bụi mực hít vào, nhiều khía cạnh về ảnh hưởng sức khỏe liên quan đến bột mực đã được báo cáo. Khatri và cộng sự đã tiến hành một nghiên cứu về sự phơi nhiễm của con người trong môi trường văn phòng thực tế hiện tại và phát hiện ra rằng một số dấu ấn sinh học, bao gồm 8OHdG như một dấu hiệu của stress oxy hóa, thay đổi liên quan đến các hạt ô nhiễm không khí do máy photocopy và máy in laser phát ra, mặc dù những thay đổi đó là cấp tính hoặc bán cấp tính và không mãn tính về bản chất. Elango và cộng sự đã báo cáo kết quả của một nghiên cứu cắt ngang trên các công nhân trung tâm máy photocopy ở Ấn Độ, cho thấy sự gia tăng đáng kể của các dấu ấn sinh học viêm huyết thanh ở những công nhân tiếp xúc so với nhóm chứng. Kasi và cộng sự đã đề xuất khả năng nhiễm độc gen liên quan đến phơi nhiễm liên quan đến máy photocopy trong một cuộc khảo sát về các công nhân vận hành và bảo trì máy photocopy. Yanagi và cộng sự không tìm thấy sự khác biệt rõ rệt trong chức năng phổi do công việc liên quan đến mực trong phân tích cắt ngang của họ về công nhân tại một nhà sản xuất thiết bị kinh doanh. Trong bài đánh giá quan trọng của mình, Pirela và cộng sự nói rằng vật chất dạng hạt, bao gồm các hạt nano phát ra từ máy photocopy và máy in laser trong quá trình hoạt động có thể gây ra các tác động sinh học lên hệ hô hấp, chẳng hạn như oxy hóa và phản ứng viêm.

So với các nghiên cứu dịch tễ học cắt ngang hoặc tình nguyện của con người, bằng chứng thu được từ các nghiên cứu dịch tễ học là khá hạn chế, nhưng kết quả nghiên cứu dọc là cần thiết để kiểm tra đầy đủ tác động sức khỏe của các hạt ô nhiễm không khí liên quan đến máy văn phòng, cũng như ảnh hưởng sức khỏe mãn tính. Trong một nghiên cứu về công nhân sản xuất mực in và máy photocopy được thực hiện trong 4 năm, không thu được bằng chứng nào liên quan đến tác dụng phụ đối với chức năng phổi hoặc các phát hiện chụp X-quang ngực liên quan đến công việc xử lý mực in, mặc dù tỷ lệ khó thở gia tăng được quan sát thấy liên quan đến công việc xử lý mực in. Tuy nhiên, những nghiên cứu đó không đánh giá tỷ lệ bất thường dựa trên dữ liệu quan sát dọc. Do đó, tác giả đã tiến hành một nghiên cứu theo chiều dọc để đánh giá thêm các tác động sức khỏe có thể có của việc tiếp xúc với bụi mực, tập trung chủ yếu vào các tác động mãn tính về hô hấp, chẳng hạn như thay đổi xơ phổi. Để xác định rủi ro thực tế trong môi trường thế giới thực hiện tại, tác giả đã nghiên cứu một dân số lao động thực tế. Kết quả đo mức độ phơi nhiễm cá nhân cho thấy mức độ phơi nhiễm tổng số và bụi có thể hô hấp hiện tại ở những công nhân xử lý mực in trung bình thấp hơn nhiều so với mức độ phơi nhiễm cho phép đối với bụi khoáng nói chung và bụi đen carbon theo khuyến nghị của JAIH, ngay cả trong số những công nhân TPD và RCL, những người đã được quan sát thấy mức độ phơi nhiễm tương đối cao. Tác giả cũng sử dụng một số chỉ số y sinh để phát hiện các tác động có hại có thể xảy ra trên hệ hô hấp: cụ thể là phát hiện hình ảnh qua X-quang phổi, nồng độ KL6 và SPD trong huyết thanh như các dấu ấn sinh học được sử dụng lâm sàng về xơ phổi, kết quả đo phế dung để đánh giá tình trạng chức năng phổi và các triệu chứng chủ quan thu được thông qua các phương pháp chuẩn hóa.

Trong một phân tích cắt ngang các kết quả ban đầu, nhóm tiếp xúc có xu hướng có các triệu chứng chủ quan thường xuyên hơn so với nhóm đối chứng và sự khác biệt tương tự của nhóm được quan sát thấy về tần suất các giá trị bất thường trong phần lớn các chỉ số y sinh được kiểm tra. Ngoài ra, sự khác biệt giữa hai nhóm đạt đến mức có ý nghĩa thống kê trong một số mục, ngay cả sau khi kiểm soát các yếu tố gây nhiễu. Xu hướng này về cơ bản phù hợp với những gì nhóm nghiên cứu đã báo cáo trước đây, với những công nhân tiếp xúc thường xuyên hơn so với những công nhân đối chứng mặc dù có tần suất tương đương với các bất thường về chức năng phổi và chụp X quang phổi. Mặc dù sự hiện diện của sự khác biệt nhất quán giữa các nhóm có thể cho thấy sự tồn tại của những thay đổi cận lâm sàng nhất định, đánh giá cắt ngang ở đường cơ sở có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố trước khi bắt đầu nghiên cứu này. Do đó, những bất thường mới xuất hiện trong quá trình theo dõi nên được kiểm tra ở những đối tượng không có bất kỳ bất thường nào ở thời điểm quan sát ban đầu, cho đến khi có liên quan đến ảnh hưởng sức khỏe mãn tính. Một phát hiện thú vị của phân tích cắt ngang là tần suất bất thường CRP, một dấu hiệu nhạy cảm của tình trạng viêm cấp tính trong cơ thể cao hơn ở những đối tượng phơi nhiễm so với đối tượng kiểm soát. Có vẻ như giá trị CRP tăng cao không bị ảnh hưởng đáng kể bởi các sự kiện trong quá khứ do bản chất của nó là một dấu ấn sinh học viêm cấp tính. Ngoài ra, sự khác biệt dường như không phụ thuộc vào các tình trạng viêm do béo phì hoặc hút thuốc, vì cả hai đều được sử dụng làm yếu tố điều chỉnh trong mô hình hồi quy logistic. Những phát hiện này cho thấy tình trạng viêm cấp tính có thể liên quan đến việc tiếp xúc với mực in hiện tại. Đồng thời, sự gia tăng nồng độ IgE huyết thanh cũng thường thấy ở những đối tượng tiếp xúc. Ở Nhật Bản, dị ứng với phấn hoa tuyết tùng thường được quan sát thấy vào mỗi mùa xuân, vì vậy bệnh phấn hoa tuyết tùng có thể liên quan đến những phát hiện về CRP và IgE. Tuy nhiên, vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến CRP cũng như mức IgE, nhóm nghiên cứu không thể xác định lý do cho sự khác biệt nhóm đó.

Trong các phân tích theo chiều dọc của các chỉ số y sinh, chúng tôi đã đánh giá tần suất của một bất thường mới xuất hiện trong thời gian theo dõi bằng cách loại trừ các đối tượng khỏi phân tích nếu họ đã có phát hiện ở ban đầu. Trong số các chỉ số liên quan đến thay đổi sợi xơ phổi, tác giả nhận thấy kết quả gần giống nhau giữa nhóm tiếp xúc và nhóm đối chứng về tỷ lệ mới phát hiện trên X quang phổi và các bất thường về dấu ấn sinh học huyết thanh. Những kết quả này cho thấy khả năng sinh sợi của việc tiếp xúc với bụi liên quan đến công việc xử lý mực in dường như là rất ít, nếu có liên quan đến môi trường làm việc hiện tại.

Ngược lại, OR ước tính cho sự bất thường FEV1 / FVC được điều chỉnh cho các yếu tố gây nhiễu cho thấy một giá trị tương đối lớn vượt quá 1,5, mặc dù sự gia tăng không có ý nghĩa thống kê. Sự gia tăng có ý nghĩa thống kê trong OR của TPD so với nhóm chứng đã được quan sát thấy ở những bất thường FVC và FEV1. Tuy nhiên, sự khác biệt tổng thể về tỷ lệ giảm FVC và FEV1 là tương đối nhỏ giữa đối tượng phơi nhiễm và đối tượng kiểm soát. Hơn nữa, sự sụt giảm hàng năm trong FVC / HT 2 và FEV1 / HT 2 của các đối tượng tiếp xúc trong thời gian theo dõi có thể so sánh với của các đối tượng kiểm soát sau khi kiểm soát về tuổi và tình trạng hút thuốc trong thời gian theo dõi. Do đó, có vẻ như rất khó để quy kết một số lý do sinh học hoặc y tế cho mức tăng vừa phải nhưng không đáng kể trong OR được thấy liên quan đến bất thường chỉ số chức năng phổi. Một số biến động xung quanh phạm vi bình thường có thể là nguyên nhân một phần dẫn đến độ cao quan sát được trong các giá trị OR. Trong trường hợp ho mãn tính, nhóm tiếp xúc có tỷ lệ mắc bệnh lớn hơn so với nhóm đối chứng. Phát hiện này không liên quan đến các phát hiện về đờm mãn tính, cho thấy một tỷ lệ tương đương sau khi điều chỉnh cho sự đóng góp đáng kể của việc hút thuốc. Điều này cho thấy rằng sự gia tăng đáng kể tỷ lệ ho mãn tính không thể được cho là do tăng tiết chất nhầy. Với những phát hiện ở cơ sở được đề cập trước đó, có thể giả thuyết rằng kích ứng không đặc hiệu dẫn đến các triệu chứng chủ quan, biến động chức năng phổi và phản ứng viêm ở một mức độ nào đó là do tiếp xúc với công việc xử lý mực in.

Tuy nhiên, cần lưu ý: trong tất cả các chỉ số được chọn để phân tích tỷ lệ mắc bệnh theo chiều dọc, giá trị OR được điều chỉnh cho các yếu tố gây nhiễu vượt quá giá trị đơn vị mà không có ngoại lệ, cho thấy sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ở những công nhân tiếp xúc hầu hết là không đáng kể nhưng nhất quán. Do đó, các nghiên cứu dịch tễ học sâu hơn là cần thiết để xác định các tác dụng nhẹ và không đặc hiệu trong một mẫu quy mô lớn với đủ sức mạnh thống kê. Trong bối cảnh này, xu hướng tương tự đối với độ cao OR nhất quán đã được quan sát thấy trong công việc TPD, có liên quan đến mức độ phơi nhiễm tổng số và bụi hô hấp cao nhất trong phép đo phơi nhiễm cá nhân. So sánh sự suy giảm chức năng phổi, tổn thất hàng năm lớn nhất của FVC / HT 2 và FEV1 / HT 2 được thấy trong loại MTN, nơi mức độ tiếp xúc với bụi nhỏ hơn so với TPD. Tuy nhiên, thật khó để thực hiện phân tích chi tiết theo các hạng mục tiếp xúc công việc liên quan đến mức độ tiếp xúc với mực, vì không có thông tin nào liên quan đến tỷ lệ chính xác của mực có trong tổng số bụi được lấy mẫu. Tiếp xúc với hạt mực in phải được đo riêng biệt với các chất khác trong các nghiên cứu trong tương lai để cho phép phân tích chi tiết mối quan hệ liều lượng – phản ứng cũng như để tạo điều kiện tập trung vào các hạng mục công việc cụ thể, chẳng hạn như TPD và MTN.

Một số hạn chế liên quan đến đề cập đến nghiên cứu

Thứ nhất, số lượng đối tượng của nghiên cứu này (tổng cộng 694 người) có thể không đủ để phát hiện những suy giảm sức khỏe tối thiểu và cận lâm sàng, mặc dù nghiên cứu này dường như có đủ sức mạnh hợp lý để phát hiện ít nhất những nguy cơ sức khỏe đã được thiết lập tốt, chẳng hạn như lão hóa, hút thuốc và béo phì. Phân tích tổng hợp các nghiên cứu với cơ sở phương pháp luận chung sẽ hữu ích để phát hiện các tác động tối thiểu của bụi mực.

Thứ hai, nhà nghiên cứu thu được các phép đo về nồng độ phơi nhiễm cá nhân cho từng hạng mục công việc như một đánh giá phơi nhiễm. Tuy nhiên, kết quả cho thấy có sự khác biệt lớn. Ngoài ra, tác giả không thể có được dữ liệu đáng tin cậy về hàm lượng tương đối của bột mực dưới dạng một phần của toàn bộ mẫu bụi. Do đó, không thể ước tính một cách đáng tin cậy lượng tiếp xúc cá nhân với bụi mực cho từng đối tượng. Việc phân tích mối quan hệ giữa liều lượng và phản ứng sẽ yêu cầu đánh giá mức độ phơi nhiễm chính xác hơn đối với bụi mực.

Thứ ba, tác giả chỉ sử dụng phương pháp chụp X quang ngực thông thường và không sử dụng CT để đánh giá những thay đổi của xơ phổi, bởi vì họ cho rằng nên giảm thiểu lượng tia X mà những người tham gia tiếp xúc với môi trường nghiên cứu dịch tễ học. Do đó, không thể phân biệt các phát hiện không cụ thể trong các trường hợp có thể đã bao gồm giai đoạn cực kỳ sớm của các thay đổi liên quan đến mực in. Các kỹ thuật chụp X quang nâng cao sẽ hữu ích để đánh giá chính xác hơn tình trạng suy giảm xơ phổi do hít phải bụi mực. Việc phân tích mối quan hệ giữa liều lượng và phản ứng sẽ yêu cầu đánh giá mức độ phơi nhiễm chính xác hơn đối với bụi mực.

Phần kết luận

Trong điều kiện môi trường làm việc được kiểm soát hợp lý, những thay đổi xơ phổi do tiếp xúc với bụi hít vào, bao gồm cả bột mực, dường như là tương đối không phổ biến; tuy nhiên, kích ứng thái dương không đặc hiệu gây ra các triệu chứng chủ quan và phản ứng viêm có thể tồn tại. Nghiên cứu dịch tễ học sâu hơn sẽ hữu ích để làm rõ các tác động sức khỏe có thể có của việc tiếp xúc với bụi mực, đặc biệt là những thay đổi sức khỏe tối thiểu và không cụ thể trong bối cảnh nghiên cứu với kích thước mẫu đủ để phát hiện những thay đổi này.

0901.856.888