Giải pháp xử lý khí thải bằng hóa chất và sinh học

Hệ thống xử lý khí thải trên thị trường thuộc nhiều loại khác nhau được thiết kế để loại bỏ các thành phần độc hại khỏi pha khí. Trong đó có 2 phương pháp chính là xử lý khí thải hóa học và xử lý sinh học.

Tùy thuộc vào đặc điểm khí thải mà các phương pháp xử lý khác nhau được áp dụng

Xử lý khí thải bằng hóa chất

Với sự hấp thụ hóa học, một ion, nguyên tử hoặc phân tử đều có nguy cơ bị hấp thụ. Quá trình lọc khí được sử dụng để xử lý khí thải công nghiệp hoặc khử mùi hôi. Như một chất hấp thụ, nước được sử dụng và – tùy thuộc vào chất ô nhiễm – việc bổ sung các hóa chất diễn ra. Trong hầu hết các trường hợp, hiệu suất điều trị đạt được rất cao.

Để đạt được hiệu suất xử lý cần thiết phù hợp với chi phí vận hành thấp, các nhà cung cấp đã thiết kế và sản xuất các thiết bị lọc khác nhau. Chúng có thể được lắp đặt trong một hoặc nhiều giai đoạn hoặc có thể được sử dụng như các thiết bị khẩn cấp.

Thiết bị trung hòa khí clo

Ngoài máy lọc, trên thị trường còn xuất hiện bộ lọc than hoạt tính để hấp phụ các chất ô nhiễm trong không khí. Than hoạt tính là cacbon hạt mịn, có cấu trúc xốp cao và bề mặt rất lớn. Khi sử dung màng lọc than hoạt tính, các chất có hại hoặc có mùi sẽ được loại bỏ khỏi khí, hơi và chất lỏng như: Hydrogen sunfua, Metylmercaptan, Methylamines, Amoniac, VOC, …

Xử lý khí thải bằng phương pháp sinh học

Với bộ lọc sinh học, các chất có hại và có mùi từ các dòng khí thải được phân hủy thành các chất không độc, không mùi và phần lớn có trọng lượng phân tử thấp, chẳng hạn như carbon dioxide và nước. Điều này được thực hiện nhờ hoạt động trao đổi chất của vi sinh vật. Với phương pháp này, chất ô nhiễm sẽ được hòa tan và phân hủy.

Xử lý khí thải sinh học bằng bộ lọc sinh học

Để đảm bảo hiệu quả của quá trình làm việc, hoạt động trao đổi chất của vi sinh vật cần tiến hành ở mức tối ưu, do đó, các chất khác như phốt pho hoặc các nguyên tố vi lượng thường được thêm vào.

Trong bộ lọc sinh học, vi sinh vật có mặt trên chất nền hữu cơ (ví dụ như vỏ cây hoặc dăm gỗ). Để loại bỏ chất ô nhiễm, khí thải được thổi vào lớp lọc từ dưới lên trên. Với thiết kế đơn giản, bộ lọc sinh học có thể được vận hành hiệu quả về chi phí trong các ứng dụng có tải lượng chất ô nhiễm thấp. Tùy thuộc vào tải lượng ô nhiễm, sự phân hủy xảy ra trong bể chứa chất hấp thụ hoặc trong một lò phản ứng tái sinh được bổ sung bên ngoài.

Giá thể trơ được sử dụng thay cho giá thể sinh học trong các phương pháp lọc sinh học thông thường. Các hợp chất khí hữu cơ và vô cơ bị oxy hóa sinh học trong điều kiện hiếu khí và chuyển đổi thành các hợp chất có trọng lượng phân tử thấp, không gây hại như carbon dioxide và nước.

Phương pháp xử lý sinh học thường được áp dụng trong các lĩnh vực:

  • Xử lý nước thải
  • Xử lý chất thải và ủ phân
  • Công nghiệp hóa chất
  • Chế biến thức ăn
  • Sản xuất thức ăn chăn nuôi

0901.856.888