Kiểm soát phát thải khí nhà kính công nghiệp

Khoảng 1/5 lượng phát thải khí nhà kính của Hoa Kỳ đến từ ngành công nghiệp chẳng hạn như sản xuất, chế biến thực phẩm, khai thác mỏ và xây dựng. Những phát thải trực tiếp này là kết quả của các quá trình đa dạng, bao gồm quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch tại chỗ để tạo nhiệt và điện, sử dụng nhiên liệu hóa thạch phi năng lượng và các quá trình hóa học được sử dụng trong sản xuất sắt, thép và xi măng.

Ngoài ra, ngành công nghiệp còn tạo ra khí thải gián tiếp từ việc sử dụng điện năng để phục vụ sản xuất.  Lĩnh vực công nghiệp chiếm khoảng 1/4 tổng doanh số bán điện của Hoa Kỳ. Nếu kết hợp lượng phát thải trực tiếp và gián tiếp, lĩnh vực công nghiệp là lĩnh vực phát thải lớn nhất trong nền kinh tế Hoa Kỳ, chiếm 29,3% tổng lượng phát thải.

Phát thải CO2 liên quan đến năng lượng từ ngành công nghiệp, 2019

Nguồn: Triển vọng Năng lượng Hàng năm (Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, 2020)

Chú thích: 

Ngành công nghiệp hoá chất: 19%

Ngành tinh luyện: 18%

Sắt và thép: 8%

Ngành công nghiệp thực phẩm: 5%

Ngành công nghiệp giấy: 3%

Ngành sản xuất xi măng và vôi: 2%

Các ngành công nghiệp khác: 45%

Giảm phát thải công nghiệp

Có nhiều cách để giảm phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực công nghiệp, bao gồm tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi nhiên liệu, nhiệt và điện kết hợp, sử dụng năng lượng tái tạo, sử dụng và tái chế vật liệu hiệu quả hơn. Nhiều quy trình công nghiệp không có giải pháp thay thế phát và yêu cầu thu giữ lưu trưc carbon để giảm lượng khí thải trong thời gian dài.

Sản xuất dầu khí

Sản xuất dầu và khí đốt là nguồn sản sinh khí mê-tan nhân tạo lớn nhất của Hoa Kỳ, nguyên nhân lớn thứ hai gây ra biến đổi khí hậu. Trong quá trình sản xuất, khí mêtan có thể bị rò rỉ ngoài ý muốn. Nó cũng có thể được giải phóng hoặc thông hơi có chủ đích vào khí quyển vì lý do an toàn ở đầu giếng hoặc để giảm áp lực từ thiết bị hoặc đường ống.

Dầu khí là một trong những ngành công nghiệp sinh khí metan nhân tạo lớn nhất Hoa Kỳ

Vào tháng 8 năm 2020, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã ban hành hai quy tắc hủy bỏ hiệu quả các tiêu chuẩn về hiệu suất nguồn mới của dầu khí năm 2016 (NSPS) theo Mục 111 (b) của Đạo luật Không khí Sạch. Những sửa đổi này đã loại bỏ các phân đoạn truyền tải và lưu trữ khỏi các danh mục nguồn dầu và khí được đề cập, hủy bỏ NSPS áp dụng cho các nguồn đó và bãi bỏ các yêu cầu cụ thể về mêtan đối với các phân đoạn sản xuất và chế biến theo Mục 111 (b) của Đạo luật Không khí sạch.

EPA tuyên bố rằng không có tác động phát thải hoặc chi phí tiềm ẩn nào từ việc loại bỏ các yêu cầu về mêtan đối với các nguồn mới, tái tạo và sửa đổi trong các phân đoạn sản xuất và chế biến. Các sửa đổi được chứng minh bằng tuyên bố rằng các giới hạn mêtan hiện tại là dư thừa với các yêu cầu về hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) của NSPS trong các phân đoạn sản xuất và chế biến (ví dụ như khí thải đào tẩu, bộ điều khiển khí nén, máy bơm khí nén và máy nén).

Quy tắc mêtan được thông qua vào tháng 5 năm 2016, yêu cầu các nhà khai thác các giếng dầu khí mới tìm và sửa chữa các chỗ rò rỉ; thu hồi khí tự nhiên từ việc hoàn thành các giếng dầu khí bị nứt vỡ thủy lực; và hạn chế phát thải từ các máy bơm khí nén mới và được sửa đổi, cũng như từ một số loại thiết bị được sử dụng tại các trạm máy nén truyền khí tự nhiên, bao gồm máy nén và bộ điều khiển khí nén. Vào thời điểm đó, EPA ước tính quy tắc này có thể ngăn chặn việc phát thải 510.000 tấn khí mêtan ngắn vào năm 2025 (tương đương với 11 triệu tấn carbon dioxide) ngoài việc giảm các chất ô nhiễm không khí có hại khác như các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs, vốn là chất ô nhiễm tạo ôzôn).

Bất kể cách tiếp cận quy định nào, EPA vẫn tiếp tục làm việc với ngành công nghiệp và các bang thông qua  chương trình natural Gas Star để giảm lượng khí mê-tan từ các hoạt động khai thác dầu khí hiện có.

Ngoài ra, vào tháng 8 năm 2018, Bộ Nội vụ đã hoàn thành các thay đổi hủy bỏ quy định phát thải khí mê-tan năm 2016 từ các giếng trên các vùng đất do Cục Quản lý đất đai và các vùng đất của Ấn Độ quản lý. Quy tắc năm 2016 là giới hạn đầu tiên đối với việc bùng phát khí đốt tự nhiên cũng như tăng yêu cầu công bố thông tin. Nó cấm thông hơi trừ những trường hợp cụ thể và yêu cầu lập kế hoạch khoan trước để giảm rò rỉ và tăng cường sử dụng công nghệ phát hiện rò rỉ.

Các nguồn công nghiệp khác

Các lĩnh vực công nghiệp khác, chẳng hạn như nhà máy lọc dầu và lò nung xi măng, đã được quy định đối với một số chất ô nhiễm, bao gồm vật chất dạng hạt (PM), điôxít lưu huỳnh (SO2) và điôxin nitơ (NOx), kể từ khi Đạo luật Không khí sạch trở thành luật vào năm 1970.

Sản xuất xi măng cũng là một trong những ngành sinh khí thải nhà kính nghiêm trọng

Điều 111 của đạo luật quy định về ô nhiễm từ các cơ sở mới, sửa đổi và tái thiết thông qua chương trình Tiêu chuẩn Hiệu suất Nguồn Mới (NSPS). NSPS là các tiêu chuẩn dựa trên công nghệ áp dụng cho các loại nguồn cố định cụ thể. NSPS đối với các chất ô nhiễm thường xuyên được EPA tăng cường để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường khi tiến bộ công nghệ và các biện pháp kiểm soát ô nhiễm mới trở nên khả thi hơn về mặt kinh tế.

Theo Đạo luật Không khí Sạch, EPA được yêu cầu thiết lập Tiêu chuẩn Hiệu suất Nguồn Mới đối với phát thải khí nhà kính từ tất cả các phân ngành phát thải đáng kể, như đã được làm rõ trong vụ kiện của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ Massachusetts kiện EPA .