Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện QCVN 22:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiêp QCVN 22:2009/BTNMT có quy định rõ nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp nhiệt điện khi phát thải vào môi trường không khí. Các chất khí được đề cập tới gồm: Bụi tổng, Nito Oxit (NOx) và Lưu huỳnh Dioxit (SO2. Các thông số có sự thay đổi đối với từng loại nhiên liệu được sử dụng gồm: Than, dầu và khí.

Đăng kí tư vấn sản phẩm & hệ thống

Kỹ thuật & chuyên viên sẵn sàng hỗ trợ mọi câu hỏi. Điền số điện thoại để được tư vấn ngay.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *