Category Archives: Tài liệu

Ứng dụng công nghệ ozone trong việc kiểm soát mùi

Trong khói bếp có nhiều chất gây mùi khó chịu, gây độc hại cho cơ [...]

Giải pháp xử lý khí thải bằng hóa chất và sinh học

Hệ thống xử lý khí thải trên thị trường thuộc nhiều loại khác nhau được [...]

Oxit nito (NOx) là gì, cách xử lý chất ô nhiễm NOx trong công nghiệp

Oxit nito là một trong 7 loại khí độc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức [...]

Công nghệ oxy hóa hóa học

Công nghệ oxy hóa hóa học là một trong những công nghệ mới, sử dụng [...]

Làm thế nào sử dụng đèn UV để tạo Ozone ?

Ozone được hàng ngày tạo ra trong tự nhiên trong khí quyển dưới tác dụng [...]

Văn bản quy định về nồng độ chất hữu cơ được phép trong khí thải công nghiệp

Văn bản số QCVN 20: 2009/BTNMT được soạn thảo bởi Tổng cục môi trường, vụ [...]

Tháp hấp phụ than hoạt tính dạng ướt – Wet Scrubber Active Carbon

Tháp hấp phụ than hoạt tính sử dụng lớp hấp phụ than hoạt tính – [...]

Mô hình tháp hấp phụ than hoạt tính xử lý khí thải VOC

Phạm vi ứng dụng : Xử lý mùi, khí thải hữu cơ bay hơi VOCs [...]

Nguyên lý hấp thụ khói, mùi & khí thải VOCs của Than hoạt tính

Bộ lọc Carbon hay bộ lọc than hoạt tính thường dùng lọc khí thải, khí [...]

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi & các chất vô cơ

Văn bản quy định QCVN 19: 2009/BTNMT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về [...]