Nguyên lý hấp thụ khói, mùi & khí thải VOCs của Than hoạt tính

Bộ lọc Carbon hay bộ lọc than hoạt tính thường dùng lọc khí thải, khí độc, VOCs, khói, mùi, xử lý nước công nghiệp & dân dụng. Mặc dù cách sử dụng than hoạt tính mỗi linh vực khác nhau, nhưng về nguyên tắc chung là tận dụng khả năng “HẤP PHỤ” của than hoạt

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi & các chất vô cơ

Văn bản quy định QCVN 19: 2009/BTNMT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi & các chất vô cơ” được ban hành vào 16 tháng 11 năm 2009 tại Hà Nội, do Tổng cục môi trường, Vụ khoa học và công nghệ, Vụ pháp chế. Trong văn