Video giới thiệu cấu tạo tháp rửa khí Wet Scrubber

Nguyên lý làm việc tháp rửa khí Wet Scrubber trong mô hình xử lý khí thải

Khí thải được đưa vào hệ thống bởi quạt hút ly tâm công nghiệp, phần bụi trong dòng khí được tách lọc một phần do quán tính khi khí thải bị bẻ dòng, và tiếp tục bụi bị cản bởi đĩa xoáy, có cấu tạo dạng đĩa, có khe nhỏ để dòng khi đi qua, kèm theo đó là dòng nước dập được phun từ béc phun từ trên xuống. Mục đích chính giai đoạn này ngoài lọc, loại bỏ bụi, còn có tác dụng khác là hạ nhiệt dòng khí. Khí thải tiếp tục vượt qua tầng chứa than hoạt tính hoặc bóng hấp phụ & cuối cùng vượt qua lớp màng lọc ẩm trước khi đi ra khỏi ống xả tháp.